Протестанти і капіталізм

26-05-2016, комментариев 19 Просмотров: 404

nierDsbmxz_1367839752А й справді чи є реальна користь від релігії? І зараз я не про духовне наповнення особистості чи примарні запоруки щасливого майбутнього. Цікаво, що насправді віросповідання можна розглядати як вид суспільного процесу, що в буквальному сенсі витягнув людство із здавалось би неминучої прірви.

Подумати тільки, робота строком у 111 років від сучасності розкриває таємниці успіху та формування засад капіталізму, який привів нас у нинішню епоху модернізації. Звичайно зараз окремих реформаторів розглядають як суспільних діячів. А як що до протестантської течії в цілому.

Основуючись на роботі видатного німецького соціолога Макса Вебера (на фото) «Протестантська етика і дух капіталізму» (1905) хотів би розглянути неоцінену роль реформаторського руху в Європі, де автор порівняльно проаналізував та охарактеризував зв’язок економіки, і соціальних факторів з релігійними переконаннями суспільства. Спочатку зауважу, що питаннями ролі релігії в соціумі я задавався ще до прочитання книги, але після того як осилив вищезгадану працю, багато думок у моїй голові знайшли своє підґрунтя. Набагато більше обросли навколо, формуючи загалом повноцінний комплект раціональних, науково обґрунтованих тверджень на захист благополучного існування суспільства з протестантизмом.

Оскільки я позиціоную дану роботу як статтю релігійної тематики, заздалегідь попереджую читача про розстановку з мого боку акцентів саме на ролі протестантизму, в силу чого упускатиму деякі деталі іншої сторони – поняття «духу капіталізму».  Таким чином спробую об’єктивно висвітлити побачену мною мораль, про яку читайте далі.

На початку книги є статистичні, зібрані автором дані, що відображають розподіл протестантів і католиків у різних соціальних прошарках. В ролі піддослідних країн виступали Німеччина, Австрія та Голландія. Висновком став факт, що протестанти переважають серед власників капіталу, підприємців, та є представниками кваліфікованих робочих кадрів. Також був підмічений нюанс, в якому йшлося про переважний вибір католиками гуманітарної освіти, а протестантами технічної. На думку Вебера, така ситуація зумовлена своєрідним складом психіки, формування якої бере початок з виховання в дитинстві. Аналізу підпадає і психологія покликання віруючого в професії. Проведений морфологічний розбір «покликання» в німецькій та англійській мовах показує, що вперше це слово з’явилося в Біблії і далі знайшло своє місце у всіх мирських мовах народів, що сповідують протестантизм.  Воно тлумачиться як найвище моральне завдання людини, позиціонується як доля з якою слід миритися, і з покорою виконувати вимогу Бога до кожної людини, працювати на славу Йому. Позитивна релігійна оцінка систематичної світської праці і професійно вивчена спеціалізація відповідно веде до значного зростання продуктивності та підвищення якості робочого процесу. Також книга буквально просякнута висвітленням відмінностей у розумінні аскези між протестантизмом та католицизмом.
Як що представник останнього виявляв бажання потрапити в рай, це означало відхід від світських справ, та перехід в ченці. І те спасіння гарантувалося кількістю сказаних молитов. Такий підхід за словами автора зовсім не сприяє розвитку економіки. Байдужість до земного життя робить людей інертними трутнями, що живуть тут примарним майбутнім.

Протестантська ж філософія носить принципово інший характер. Людина має місію на землі, і тільки після її необхідного втілення в дійсність, вона в праві переходити до небесного.  Життєве кредо якраз таки виражається в праці, що приносить користь оточуючим. Тому домінація останніх і є тим рушієм прогресу, наслідки якого ми маємо зараз. Як що правильно тлумачити слова Макса, то притаманний представникам реформації аскетизм тільки сприяє взаємоіснуванню в соціумі. Згідно з канонами християнства, він виражений як раз таки в позитивних моментах які по суті не перешкоджають жодним правомірним суспільним процесам. Керуючись такою статистикою Вебер підіймає питання взаємозв’язку соціального статусу з релігією. Як результат, це дослідження переходить в поняття, охарактеризовані нижче.

Що ж, в «Протестантські етиці» автор розглядає релігію як виразник Божих бажань. Розбіжність між віросповіданнями пояснює різними відгалуженнями, себто кожна релігія попросту проповідує свій шлях до Творця. Не дивлячись на те, що дійсно існують об’єктивно-історичні причини переважання протестантів серед найбільш забезпечених верств населення, він все ж схиляється до висновку, що причину такого слід шукати як раз у внутрішній специфіці. Для прикладу Вебер вважає цінним фактором наявність усталених чеснот, аналізує чесність, як перевагу та найкращий гарант протестантизму. У своїй роботі він стверджує, що радикальне розходження між тогочасним і сьогоденням полягає не в техніці, а в людських ресурсах, точніше в ставленні людини до праці. Проводить аналогію між традиційною людиною і новосформованим протестантом, де наглядно ілюструє переваги останнього, співставляє моральні установки ведення бізнесу, реінкарнація яких не властива пересічним особам, в силу чого її масовість можлива лише в результаті тривалого виховання.

Також аналізу підпадає еволюція поглядів ведення світського життя. Де чітко вказується, що програма етичних реформ ніколи не стояла в центрі уваги будь-кого з реформаторів. Пріоритетом завжди було спасіння душі, саме воно ставилося за основну мету їх життя і діяльності. Відповідно набута етичність була лише наслідком релігійних мотивів. Як підсумок автор виділяє значущі догми, що сприяли розвитку тогочасної економіки представників реформації:

 • Спочатку кожна людина грішна;
 • Надію на спасіння можна мати лише в разі вдосконалення себе на землі;
 • Послух владі;
 • Перевага протестантського аскетизму над світським;
 • Усвідомлення життя на Землі, як невід’ємного етапу на шляху до спасіння.

Переосмисливши отриману інформацію, ми розглядаємо ці критерії як благо-приємні. Наочно бачимо їх значущість в доланні регресу суспільства. А також роботу(вчення) мислителя яка й на сьогодні не втратила свою цінність.

Плинність часу показує нам взаємний зв’язок релігії та економіки. Зміст теорії «Веберівського ренесансу» стає дієвим інструментом для вивчення самобутніх форм мотивації та подальшого розвитку. Його дослідження не обмежують прогрес економіки протестантським суспільством. Вони розглядають це як відому нам складову минулого, та наявну майбутнього. Книга добре ілюструє роль правильних для соціуму розумових установок. І надає релігії своє повноправне місце в історії економічного становлення теперішнього світу.

Богдан Синчак

Ілюстрація

Рубрика: Рецензии

Комментарии (19):

 • Др.

  |

  Книгу не читал, но идея в изложении автора статьи понятна.
  Выводы скорее всего неверные, мне кажется.
  Обьясню почему.

  То, что Ватиканский католицизм — духовная тюрьма народов, доказывать не надо. Полтора тысячелетия власти Ватикана в Европе говорят сами за себя. Никакого развития, полный мрак, как духовный, так и интеллектуальный.
  С другой стороны, промышленная революция и бурное развитие капитализма также началось намного позже того времени, когда появился протестантизм.
  Возникли они на рубеже 18 столетия после изобретения парового двигателя.
  Т.е. связывать развитие промышленности с протестантизмом нет никаких причин.

  Теперь, о связи религии и промышленности (хотя истользовать термин «религия» в таком широком контексте не имеет смысла — религий ведь немеряно сколько. Видимо, речь должна идти только о реформаторских религиях, но как раз именно они и составляют все это разнообразие вер).

  Во-первых, католики в целом лучшие работники, чем протестанты. Обусловлено это как раз их спецификой веры, в которой дела являются определяющим моментом в судьбе человека.
  У протестантов, напомню, все определяет вера, а дела в расчет принимаются мало, если вообще принимаются..
  Т.е. нельзя сказать, что все протестанты плохие работники. Баптисты, пятидесятники работают много и добросовесно. По крайне мере, если говорить о русскоговорящих протестантах, то это точно так.
  Но совершенно точно, что не они являются опорной силой капитализма.

  И также и не католики. То, что католики работают хорошо и зарабатывают хорошо, это интересный феномен, характерный только для протестанстских стран.
  Католические страны, в которых Ватикан играет определяющую роль, это страны в основном бедные. Что не удивительно — махровый религиозный мрак Ватиканских ксендзов мешает любому развитию, и это неизлечимо.
  Вместе с тем, в протестантских странах, где ксендзы не имеют руководящей роли (по крайней мере, явно выраженной роли) работники-католики имеют возможность показать все, на что они способны.

  Для примера сравните католическую Мексику и протестантские (ну, условно) США. Можете также сравнить католическую Испанию с ФРГ или Францией или Англией.
  ФРГ, правда, сейчас превратиласть почти что в католическую страну, но до этого она была протестантской и своего пром. потенциала достигла, будучи протестантской страной. Равно как и Англия. Ну и Франция, скажем так, тоже явно не католическая, а скорее атеистическая. Т.е. разница между ними в экономическом развитии налицо.

  Т.е. мы видим, что разница в верованиях здесь определяющей роли не играет. А играет роль вопрос свободы. Там, где нет религиозного диктата, там есть возможность развития промышленности без оглядки на веру работников.

  И вот эту мысль я бы взял за основу, говоря о развитии промышленности и производительных сил.
  А вовсе не какие-то то там преимущества протестантизма.


 • Максим Балаклицкий

  |

  Др.,

  а теперь о контексте рассматриваемой работы.

  Макс Вебер — крупнейший немецкий социолог. эта его работа 1905 года признана самым выдающимся и известным социологическим трактатом в истории. это для начала. так что давайте немного соотносить «я считаю» и мнение очень многих людей о таком дискуссионном вопросе.

  с тех, как Вы, я думаю, понимаете, было очень много чего сказано и тезисы Вебера тысячи раз ставились под сомнение. ан нет, цитируют ой-ой-ой как часто.

  а теперь о католиках и протестантах, вере и экономике.

  как раз свобода ВЕРЫ, которую Вы пытаетесь поставить во главу угла, является произведением протестантской цивилизации. потому что вне этой цивилизации есть либо религиозный диктат, как в странах государственного христианства (католицизма и православия), либо свобода ОТ ВЕРЫ, как в секулярной Франции. в отличие от этих векторов и Французской революции, давшей человеку свободу ОТ ВЕРЫ, Американская революция понималась ее религиозными идеологами как свобода ДЛЯ ВЕРЫ. да, свобода — это самое важное. да, там, где ее культивируют, и католики, и нехристиане (те же китайцы-конфуцианцы) экономически нередко преуспевают.

  но именно протестантское мировоззрение делает акцент на личной ответственности перед Богом, праве достигать успеха, освящает честно заработанное богатство, личную инициативу, частную собственность, жизнь и здоровье отдельного человека ценит выше коллективных (государственных) интересов. все эти компоненты и создают акцент как на свободе совести, так и на свободе предпринимательства и трудовой этике как основном интрументе (по Веберу), при помощи которого протестанты изменили мир.

  ничего этого нет и не может быть в коллективистских и элитарных (заточенных под интересы политической и культурной элиты) мировоззренческих системах государственного христианства.

  Полтора тысячелетия власти Ватикана в Европе говорят сами за себя. Никакого развития, полный мрак, как духовный, так и интеллектуальный.

  а вот с этим бы я поспорил. этот тезис коммунистической пропаганды нам давно следует пересмотреть. Ватикан правил Европой не на пустом месте. христианские страны всё Средневековье остаются лидерами в большинстве аспектов. посмотрите на средневековое искусство (не его ли церковные консерваторы пытаются выставить «образцом» в своих спорах с «либералами» о той же музыке?), архитектуру (собор Святого Петра или Нотр-Дам), военное искусство, миссионерскую работу (Вы интересовались иезуитскими миссиями в Японии, Китае, Южной Америке?), торговлю, политическое искусство, дипломатию?

  я себе объясняю это силой пророчества, где уникальный феномен христианской Европы состоит в способности РАЗЪЕДИНЕННЫХ политических сил успешно конкурировать с такими консолидированными образованиями с древними традициями государственности, как Византия, Индокитай, Япония, кочевые народы Востока типа моголов, Московское царство и многие другие.

  да, в Китае компас, порох, бумагу и шелк нашли раньше всех. но это не сделало Китай международной силой. эти технологии изменили мир не ранее того как их начали применять христианские страны. таким же образом цивизационное преимущество раннеисламской цивилизации над христианским миром длилось очень недолго и дало исламу возможность держать под контролем Восток, но не Европу.

  вот Вы бы взяли да Вебера и прочли, прежде чем спешить сюда свое «а я вот наперед считаю, что автор неправ» писать. у Вебера книжка небольшая и стоит внимания.

  эта европейская система противовесов, плюрализма и конкуренции существовала всегда. она обеспечивала хотя бы временное выживание тех же христианских ересей, которые Эллен Уайт называет предшественниками Реформации. выживание за счет того, скажем, что один католический король вполне мог модифицировать те или иные аспекты своей политики. и границы в Средневековье не были разделены высокими стенами. и расстояния в Европе между странами небольшие. и нет между ними морей (Ла-Манш не в счет) и больших рек. и эти правители чаще всего находились между собой в смертельной вражде, из-за чего различные меньшинства могли перебегать от одного к другому и выживать, хотя бы потому что враждующим политикам было не до них либо они могли закрывать на их присутствие глаза из духа конкуренции, а то и движимы элементарным расчетом. например, это соображение в свое время подвигло тех же польских королей ввести в Речи Посполитой веротерпимость, из-за чего там собрались евреи и обогатили страну в экономическом и технологическом отношении. еще раньше изгнанные из отвоеванной католиками у мавров Испании евреи подались к туркам, что позволило Османской империи составить Европе серьезный вызов, из-за чего воевавший на два фронта Ватикан вынужден был ослабить давление на северные страны, поддержавшие протестантов.

  да и Ватикан много раз переживал серьезнейшие кризисы — достаточно вспомнить то же Авиньонское пленение пап.

  Европа имела в себе этот потенциал реформирования. а Византия или Московия — нет.

  поэтому для начала нам нужно договориться, что мы будем считать прогрессом, а что нет. Ватикан всегда был невероятно гибкой и инклюзивной моделью. он всегда очень быстро впитывал все новшества и ставил себе на службу лучшие умы своего времени. он постоянно продвигал православному миру те же унии — и очень часто достигал успеха.

  средневековые католические университеты были единственным средством получить приличное образование. все ранние (т.е. самые известные и влиятельные) реформаторы и гуманисты являются либо их выпускниками, либо администраторами (Гус — ректор (!) Пражского университета, Лютер — профессор Виттенберга). всё Средневековье ни Киевская Русь, ни позже Московия не развили у себя оригинальной книжности. все их книги — это копирайты и рерайты византийских, европейских и мусульманских авторов.

  на этом фоне выглядят закономерностью и Великие географические открытия, и колониализм, и ремесленнические и торговые гильдии, и сообщества ученых. все эти люди постоянно передвигались, играя на разнице политических и экономических условий небольших политических образований, слагавших средневековую Европу. вспомните, что большинства современных государств тогда не существовало. не было Испании, Италии, Германии (о Восточной Европе мы вообще не говорим — она начинает формироваться в 18-19 веках). то, что мы сегодня зовем Италией, было кучей враждующих городов-государств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

  поговаривают, что тот же Галилей выжил бы, если бы оставался во Флоренции, неподконтрольной папским властям. так нет же, захотелось проехаться человеку. того же Бруно сожгли за его реально оккультные взгляды, распространяемые в популярных рукописных книгах, а не за естественнонаучные эксперименты.

  почитайте / посмотрите пьесу Шекспира «Венецианский купец». там хорошо видно, как перемещение на пару сотен километров, под власть соседнего правителя, радикально меняло статус человека, его права и имело серьезные последствия для него и других людей. естественно, всем этим пользовались многие.

  поэтому латентный протестантизм существовал в Европе (а, как показывает Бенджамин Уилкинсон, и в других регионах мира) задолго до Реформации. другое дело, что с 16 века этот разрыв приобрел официальный характер в силу поддержки реформаторов политическими силами.

  промышленная революция и бурное развитие капитализма также началось намного позже того времени, когда появился протестантизм.
  Возникли они на рубеже 18 столетия после изобретения парового двигателя.

  опять же это официальные, самые заметные плоды. но откуда они пошли? промышленная революция в Англии началась с аграрного переворота 15-16 веков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8

  также и Голландия приблизительно в это время успешно развивает морское дело, промышленность и торговлю.


 • Др.

  |

  как раз свобода ВЕРЫ, которую Вы пытаетесь поставить во главу угла, является произведением протестантской цивилизации.

  Ошибаетесь.
  История такова. Когда принимали конституцию САСШ, не хватило голосов. И отцы нации начали искать голоса в поддержку, и наткнулись на руководителя баптистов, который сидел в тюрьме за веру. Его как раз протестанты туда и посадили, на секундочку.
  И вот чтобы заручиться голосами баптистов, отцы нации решили пойти навстречу требованию руководителя баптистов и ввести в конституцию первую поправку, говорящую о свободе вероисповедания.
  А отцы нации, если вы в курсе, почти все были масоны.
  Не протестанты.
  Масоны.
  «вот Вы бы взяли да Вебера и прочли, прежде чем спешить сюда свое «а я вот наперед считаю, что автор неправ» писать. у Вебера книжка небольшая и стоит внимания.»
  Да мне она как-то до лампочки. Меня этот вопрос вообще мало интересует. Просто увидел ошибочную концепцию и указал на натяжку в суждении, вот и все.
  Протестантизм возник в начале 16-го века, а капитализм в конце 18-го начале 19-го веков.
  Три века разницы. Уже один этот факт говорит о том, что не протестантизм является причиной развития капитализма.

  И кстати, развитию и становлению капитализма способствовали финансовые институты, созданные Наполеоном. Центробанк и фондовая биржа — его заслуга.
  А Наполеон, кстати, тоже не был протестантом. А был он масоном 33-го уровня, тоже на секундочку.
  И он же отдал приказ арестовать папу и прекратить господство Ватикана над Европой.
  Т.е. масоны, а если точнее, тайные общества.
  Вот откуда пошел современный капитализм.

  Но дело даже не в этом.
  Вы невнимательно читали то, что я написал.
  Вы, кстати, всегда стараетесь вложить свое понимание сказанного в чужие уста — вместо того, чтобы вникнуть, а что же на самом деле имелось в виду.
  А писал я о том, что версия о свободе как движущей силе капитализма является базовой для размышлений.
  Т.е. это еще не конец истории.

  Просто интересная вещь, 5 тыс лет — со времени уничтожения потопом древней техногенной цивилизации — в плане технического развития ничего не происходило.
  Из всех достижений цивилизаций ничего большего, чем колесо, похоже, не появилось.
  Т.е. заменять рабскую силу и лошадей машинами никто не планировал. Хотя обработка металлов была известна и те люди были не глупее нынешних.
  Но вот как-то не пошла история в эту сторону, а оставалась на уровне сохи многие тысячелетия.

  И вот вдруг в 19 веке — интеллектуально-производственный взрыв.
  С чего вдруг? Что было причиной? протестанты? я вас умоляю.
  В лучшем случае, протестанты могли быть хорошими цеховиками или аграриями. Но чтобы начать стремиться к накоплению капиталов путем эксплуатации ближних? — нет, религия не позволяет.
  Кто же дал отмашку этому процессу и почему это произошло так поздно?

  Если смотреть на это с точки зрения Библейского исторического развития, то с развитием капитализма было снято ограничение на создание единого мирового правления.
  Это ограничение действовало с времен потопа.
  Что-то не давало приступить к созданию единого мирового правительства, поскольку невозможно было эффективно контролировать процессы, происходящие за тысячи километров от центра управления.
  Необходимы были технические средства, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию в реальном времени.
  И не то, чтобы они и раньше не были нужны, но вот не создавались они как-то, что-то мешало их развитию.
  Талантливых изобретателей было немало, но дальше работающих макетов дело обычно не шло.
  А вот в начале 19го века — настоящий технологический взрыв.

  Т.е. этот капиталистический подход напрямую связан с развитием технологий, ускоряющим производственные процессы во много раз и позволяющий в короткий срок многократно умножать капиталы. А технологии, в свою очередь, позволяют сделать далекое близким и реализовать идею единого мирового правления.
  Хотя капиталисты и не догадывались, что это как раз и есть главная цель технологического развития. Их умы занимал один лишь капитал.

  Итак, исходя из этого, можно понять, кто и что является причиной развития капитализма.

  » 2 сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество
  3 и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я-на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!
  4 И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами,
  5 Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах,
  6 Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою.
  7 Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем.
  8 После многих дней ты понадобишься;


  15 и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное.
  16 И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их.

  17 Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них?
  18 И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей.
  19 И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой.
  20 И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю.
  21 И по всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого человека будет против брата его.
  22 И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу;
  23 и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь.»

  Ворт главная причина развития капитализма — создание царства сатаны, которое будет судиться со Христом во время Его пришествия.

  Но вы, конечно же, можете продолжать читать книжку Вебера, ведь она такая интересная и авторитетная..


 • романец владимир

  |

  печально наблюдать как адвентисты поглощают в огромном количестве док фильмы на рен-тв, в ю тюбе ,которое по сути есть гностик тв,ересь тв и потом подсаживаются на различноговида конспиративные теории типа масоны,анунаки,иезуиты

  многие адвентисты верят ,что вода переносит информацию и,что отрок музыки вянут цветы и в прочий антинаучный бред

  почему не обьясняют,что нельзя смотреть еретические фильмы,что у нас появляются различные гностики и потом заражают своими учениями

  во первых князь роша ,возможно не росия ,а если росия то в прогрессе она занимает незначительное место

  огромный технологический скачек связан с открытием библейских обществ и полное писание стало доступно широким массам и,а свет духовный тянет за собой и свет в промышленности и техеологий

  и сатана никогда не имел и не имеет той силы которую приписывают ему конспираторы

  и по сути все фильмы по рен-тв. это завуалированая пропоганда русского мира и язычество

  и любители теорий заговоров могут спокойно собиратся в капищах перуна и пугать друг друга сказками


 • Максим Балаклицкий

  |

  Др.,

  5 тыс лет — со времени уничтожения потопом древней техногенной цивилизации — в плане технического развития ничего не происходило.

  опять же весьма спорный момент. Вы можете сравнить техническую сложность обычной мазанки или землянки, в которой жило большинство жителей земли, и архитектурных чудес Мачу Пикчу, египетских пирамид и статуй острова Пасхи?

  откуда идея, что внедрение письменности, изобретение колеса, ткацкого станка, печатного пресса, воздушной и водяной мельницы, пороха, компаса и других навигационных приборов, телескопа были мелочью, «а вот паровой двигатель — это да»?

  какое образование обеспечивает наибольший социальный рывок для человека — начальное или переход от магистерской к докторской степени? уверяю: умение читать и писать дает человеку гораздо больше в мировоззренческом, культурном, социальном плане, чем очередная диссертация. так и с тем же колесом и печатным прессом. ранние открытия и технологии изменяли мир гораздо глубже, чем нам кажется. опять же идея, что «до нас не было ничего» — сугубо эволюционистская, из арсенала коммунистов.

  Из всех достижений цивилизаций ничего большего, чем колесо, похоже, не появилось.

  да ну?! а гуманитарные достижения для Вас ничто? юриспруденция, искусство, ремесла, политика, социальные структуры, образование, история, богословие, философия? именно эти вещи управляли миром до 18 века, когда технологический рывок сделал вчерашних ремесленников (технарей) самодостаточной кастой, из-за чего у этой части общества возникло впечатление, что цифры и материя — это всё, а дух ничто, и возник атеизм и грубый материализм.

  И вот вдруг в 19 веке — интеллектуально-производственный взрыв.

  этих взрывов в истории было море. почитайте об открытиях исламских ученых, о цивилизации Индокитая, Японии, Византии, Южной Америки, где знали понятие нуля и делали трепанацию черепа, причем многие пациенты жили после этого десятилетия.

  а ничего, что многие из тогдашних технологий остаются непостижимыми до сих пор? доподлинно неизвестно, как возводили исполинские постройки, найденные во всех частях мира, утерян секрет дамасской стали, не расшифрованы сотни древних языков. Вы просто неприлично перехваливаете современную науку.

  В лучшем случае, протестанты могли быть хорошими цеховиками или аграриями. Но чтобы начать стремиться к накоплению капиталов путем эксплуатации ближних? — нет, религия не позволяет.

  не вижу смысла дискутировать с человеком, который бравирует тем, что берется спорить о том, чего не читал. Вебер показывает протестантскую этику не как эксплуататорскую, а как культивирующую трудовую аскетику: больше работай и меньше потребляй.

  Талантливых изобретателей было немало, но дальше работающих макетов дело обычно не шло.

  да ну? а тисовые луки английских солдат? а английские пушки, покорившие мир? а голландские корабли? а английские мануфактуры? а Магдебургское право, превратившее все средневековые европейские города в клоны одной модели с квадратной рыночной площадью в центре города? а готическая архитектура?

  в процитированных Вами пророчествах Иезекииля упоминается военная мощь, но не богатство. очень близоруко считать, что именно здесь и сейчас «всё и происходит». такое мышление раскритиковал Толстой в «Войне и мире», где Безухов считает Наполеона Антихристом. Павло Тычина позже пишет, как в 1920-е украинские крестьяне верили, что Антихристом является Ленин.

  Вас шокирует экономическая мощь современного капитала. но Вы смотрите на него глазами рабочего-социалиста, не видя там ничего, кроме порабощения масс. но кто создал компьютеры и Сеть, благодаря которой мы с Вами переписываемся, сидя на разных континентах? рабочие Ким Чен Ына?

  я не вижу пророчеств о том, что признаком последнего времени будет экономический и технологический взрыв. Дан.12:4 говорит не о «мирских» технологиях, но об изучении книги Даниила.


 • Др.

  |

  не вижу смысла дискутировать с человеком, который бравирует тем, что берется спорить о том, чего не читал.

  Ну тогда на этом давайте и сойдемся 🙂
  А то действительно разговор бестолковый какой-то получается..и при чем тут гуманитарные науки к капитализму?
  Если хотите считать протестантов основателями капитализма — да пожалуйста. Ничего ни у кого не отвалится от этого.


 • романец владимир

  |

  поедте в Питер ,в Эрмитаж посмотрите на скульптуры ,которые сделаны с помощью 3д принтера,александрийскую колонну,исак
  иевский собор,колонны весом 22 тонны на высоте 9- этажного дома,набережную Невы,где обьемы работ впечатляют и вы увидите,что технологии были…
  в допотопное время мы читаем,что сын Каина был родоначальником пастушества и в ту » техногеную» ещё не было денег,а был скот вместо денег


 • Максим Балаклицкий

  |

  А то действительно разговор бестолковый какой-то получается

  у меня давно такое ощущение

  и при чем тут гуманитарные науки к капитализму?

  как при чем? а идеологическое наполнение производства? чтобы процветал издательский бизнес, кто-то должен писать книги. посмотрите на шоу-бизнес, культуру, искусство — всё превращено в товар. так что, технари эти сценарии пишут, на сценах танцуют, фокусы показывают?

  еще раз: до Нового времени образование было в сущности своей гуманитарным. математику изучали, но основой образования средневековой светской и религиозной элиты был гуманитарный цикл: богословие, философия, языки, риторика, поэзия. классическое (сначала античное, а затем средневековое) образование — это в первую очередь языки и знание классической словесности — это Вам в любом престижном университете подтвердят. такое образование создавало и создает европейскую дипломатию, политику, общественных активистов, священников, деятелей искусства — всех тех «властителей умов» и обитателей и героев масс-медиа. например, киноактеры Рональд Рейган и Арнольд Шварцнеггер, как видим, достаточно успешно освоили науку управления: один — супердержавой, победившей СССР, а другой — самым престижным штатом США.

  а то, что Вы считаете прогрессом, это восстание вчерашних ремесленников, цеховых мастеров и торговцев, которые перестали довольствоваться своим членством в профессиональных гильдиях и стали диктовать условия «королям» и «папам». этот страх старой европейской элиты перед новыми европейцами (торгашами и цеховиками) и породил любимую Вами теорию заговора тех самых масонов.


 • Др.

  |

  у меня давно такое ощущение

  Ну так и перевели бы его в созидательное русло..или для вас процесс важнее содержания?

  как при чем? а идеологическое наполнение производства? чтобы процветал издательский бизнес, кто-то должен писать книги. посмотрите на шоу-бизнес, культуру, искусство — всё превращено в товар. так что, технари эти сценарии пишут, на сценах танцуют, фокусы показывают?

  Какой шоу-бизнес на заре капитализма? Вы о чем?
  Если не ошибаюсь,мы говорили о том, имеют ли протестанты отношение к становлению капитализма.
  Вы вообще понимаете, что такое капитализм?

  а то, что Вы считаете прогрессом, это восстание вчерашних ремесленников, цеховых мастеров и торговцев, которые перестали довольствоваться своим членством в профессиональных гильдиях и стали диктовать условия «королям» и «папам». этот страх старой европейской элиты перед новыми европейцами (торгашами и цеховиками) и породил любимую Вами теорию заговора тех самых масонов.

  Вы это серьезно?
  О какой теории заговора вы говорите и почему считаете, что она моя любимая? Это я вам такое сказал или вы сами так решили?


 • романец владимир

  |

  и когда уважаемый блогер прочитал книги юлдашева,Задорнова,других специалистов в масонствоведении

  а почему адвентисты ,как губка еапитаны христианской изотерикой,а потому,что. отвергают богословское наследие,труды отцов церкви,а природа не терпит пустоты и они наполняются трудами современных шаманов,алхимиков,уфологов и потом появляется параллельное народное предание из страшных сказок…


 • По делу

  |

  Всё проще и одновременно сложнее.В АСД дают жить и даже культивируют фанатизм.Посему нет серьёзного обсуждения насущных вопросов ,а в лучшем случае обмен мнениями.


 • романец владимир

  |

  и все эти энсинуации,спекуляции по поводу Магога,Гога,Роша…

  ни один серьёзный богослов не будет что то вещать по этому поводу,потому,что точных данных ,кто это нет и нужно эти места рассматривать в историческом контексте

  а если нет точной информации,то нет повода чтото толковать

  это мистические толкования они не имеют ни какого авторитета


 • Др.

  |

  Максим, обратите внимание, эти бесстыжие тролли ведь о вас говорят.. если вы не поняли.
  Если честно, удивляют меня иные руководители христианских ресурсов..своих братьев-христиан они готовы с потрохами сожрать, а когда сатана у них на сайтах повсюду гадит, они толерантно молчат..


 • романец владимир

  |

  я понял ,что говорит истинный адвентись др

  что массоны ,которые завладели миром,а это видно из. авторитетных источников,как теории заговоров и прочей ценной литературы…

  они ,как враги Христа,решили перед пришествием Христа дать ему бой и готовятся ,начав доставать из своих тайных архивов тайные знания техногенной цивилизации каина со стадами овец и иувала с дудками и цитрами

  и сейчас они делятся своими знаниями с миром ,о чем говорит быстрый экономический скачек с 19-21 века

  а знания скорее всего лежат под сфинксом ….

  хорошее давайте трезво взглянем на авторитетны й источник деяния апостолов

  где в деяниях подобие тайной организации? все. сатанинские агенты в деяниях совершенно нне могли принести ни какого вреда апостолам

  где массоны в деяниях? они тогда были потомками египетских жрецов


 • Юрий Тимошенко

  |

  Я не историк. Поэтому не в качестве обсуждения, а в качестве реплики хочу сказать, что выводы Андриана о том, что все происходящее представляет собой созидание царства сатаны, мне очень понятны. И предлагаю на этот вопрос посмотреть немного с другой стороны.

  Человек, как творенье вышних сил, полностью зависим в своей жизни и деятельности от этих сил. И рассматривать процессы его, человека, развития на земле можно только в контексте целей, какие преследуют эти вышние силы.

  Потоп положил начало новой попытке Господа организовать спасение мира. Какую цель, прежде всего, преследовали и преследуют Бог и сатана?

  Главная цель Бога – привести людей к покаянию (т.е. к изменению их мышления, их действий – всего образа жизни в соответствии с Его Заповедями). Поэтому, Божий план спасения направлен, прежде всего, на преодоление конфликта отношений Бога с Его твореньем. Вход в Божье Царство открыт для людей с разным интеллектуальным уровнем развития, но обязательно с высокими духовными, моральными и нравственными устоями. И исходя из этого, пророческие откровения Бога предусматривают, как общий ход развития событий (согласно Божьего плана спасения), так и развитие отношений – между людьми, между народами, между человеком и Господом…

  Цель сатаны – создать влияние на волю и разум человека в соответствии со своими целями и организовать отпор пришествию Иисуса Христа на Землю.

  Власть на Земле предана Богом сатане в силу падения человека. Не имея возможности изменить Божий план спасения, он по понятным причинам будет стараться помешать его осуществлению. Поэтому, имея власть, высокий интеллектуальный потенциал, бесстрашное сердце и превратные устремления, он имеет возможность влиять на социальные и техногенные процессы, на временные значения (ускорение/замедление хода) Божьего плана спасения, не превозмогая его осуществление.

  Чтобы эффективно противостоять пришествию Господа (а значит, содействовать своему спасению) сатана должен был сначала организовать людей в послушную силу. Откровение говорит, что этот зверь будет заставлять людей поклоняться зверю из моря – ведущей духовной силе последнего времени. Но для этого он должен сам иметь влияние на них. Этот процесс, похоже, сейчас и происходит: установление светского влияния зверя на царства мира, чтобы иметь на него безмерное влияние и, соответственно, безоговорочное послушание мира. Попытки создания «вечных» империй, мировых правительств и тайных мировых сообществ от Вавилона до наших дней общеизвестны. Мы можем ощутить «дыхание» духа сатаны в насаждаемой нам терпимости к гей-парадам «сексуальных меньшинств», в призывах к лояльности по отношению к моногамным бракам, в популяризации (с целью узаконивания!) эвтаназии и мн. др. Все эти «плоды демократии» и «европейские ценности» в моем понимании не что иное, как образ (поведения, жизни, …) зверя из земли, активно насаждаемый и приятие которого (как и образа зверя из моря) влечет за собой Божий гнев.
  Понятно, что приятие этого образа лишает нас поддержки нашего Бога и решает первую цель сатаны — вопрос подчиненности людей его воле.

  Второй вопрос – технический. Время его решения наступило, когда были созданы базовые управляющие влиятельные силы (зверь из воды), на которые сатана сможет опереться в будущем. Чтобы совершить эффективный технический подъем, действие этих сил до времени было приостановлено (рана зверя), чтобы потом воспрять с новой силой. Этот процесс восстановления действия этих сил, но уже на фоне достижений науки и техники, мы сейчас и наблюдаем.

  Скоротечный, взрывоподобный ход развития, прежде всего, прикладных наук может также свидетельствовать о том, что у сатаны нет времени ожидать постепенного медленного развития событий. А значит, приближение развязки и скорое пришествие Господа – это реальность наших дней.
  Поэтому, несмотря на огромные социальные проблемы мира, идет неизменный прогресс в техническом перевооружении. И в числе прочего:

  — Создана обширная сеть интернета, вместившая в себя в числе прочего и переписи населения всех стран мира с данными стратегического для этих стран значения, а также постоянно пополняющаяся текущей информацией в реальном времени.

  — Создана многочисленная сеть обсерваторий с телескопами и радиотелескопами разной мощности для наблюдения за максимально возможным пространством на подступах к планете.

  — Создан мощный электронный коллайдер для обнаружения «кирпичика» материи – бозона Хиггса.

  — Создается мощнейшая лазерная установка для разрушения этого «кирпичика» материи и попытки разделить ее (материю) на вещество и антивещество (с непредсказуемыми последствиями), а также (по предположению ученых) открытие ходов в другие измерения…

  Примечательно, что обоснование истинных целей необходимости создания в настоящее время таких мегадорогостоящих проектов сами ученые однозначно объяснить не могут…

  И на фоне всех этих супер программ начинает наростать голос Ангела, возвещающего третью весть от Бога…

  PS Бог Судия всем, кто в это ответственное время не созидает, но вносит раздор между братьями и вместо поиска истины стремится помешать этой работе.


 • романец владимир

  |

  я помойму правильно понимаю,что он член церкви и церковь основывается на писании и только писании

  но он пользуется какой-то инсайдерсккой информацией непонятно откуда

  у меня есть почти вся Елена уайт и у неё,практически ничего нет о масонах,кроме того,что адвентистов неможет одновременно быть адвентистом и масоном

  почему уайт не пишет про масонов?

  далее уайт пишет,что полезно читать и она пишет ,что читать фантастику очень вредно для духовного здоровья и человек находится в нереальном мире

  и судя по всему он нсчитался различной литературы от неосвященных ,гностиков,язычников и он излучает эти еретические матерьялы ни чем не подкрепленные,

  он мог бы ,хотябы говорить,что это всего лишь егго гипотеза,но нет он наоборот вещает,что это истина из первых рук и кто не сильно напуган масонами,это троли

  и находясь в центре борьбы с заговором,навеяным психотропными грбами,он забывает нагорную проповедь и из него выплескивается банальное хамство

  и наверное все окружение его церкви в такой атмосфере заговоров и инсайдерской инфориации,которая по сути из преисподней,выходит из той же масонской печати и тв

  вместо того,чтобы исследовать писание,он тратит время на бесполезные вещи

  по статистике средний
  верующий за свою жизнь читает ,только 1/4. писания,потому,что вниманию уделяется только определенным козырным стихам,вырваным из клнтекста

  пожалуйста изучай изучай богословские труды класиков,отцов

  даже если масоны и захватят мир все равно он этому не помешает

  раньше захватят- раньше Христос освободит


 • По делу

  |

  А всё потому что не изучают тщательно определений фанатизма ,слепой веры , суеверия и не разбирают в чём их опасность и как они проявляются.Ибо окажется что то что многие считают верой по Христу на самом деле эти пустышки.


 • романец владимир

  |

  я сделал мини клип на ю тюбе в котором показал масонские символы в книге путь ко Христу…. и совершенно ясно,что редакторы источника жизни это масоны 35,а то 38 степени

  я наслушался Вальтера файта изучал язык символов и геральдику

  но это ирония была


 • По делу

  |

  Посмотрите в ютубе диспуты АСД с православными и будете знать чего стоит наша самоуверенность и фанатизм.Даже баптисты лучше выглядят.


RSS канал Следите за поступлением новых комментариев к этой статье через RSS канал

Оставьте свой комментарий к статье:

Для форматирования своего комментария (жирный, курсив, цитировать) - выделите текст в окне курсором и нажмите одну из кнопок форматирования. Более подробно об этом читайте на странице "Помощь".
Если Вы желаете исправить свой комментарий или удалить его - напишите нам в редакцию.
Запрещается размещать комментарии через прокси-сервера, с целью скрыть свои данные.
Запрещается размещать комментарии с использованием множественных фиктивных имен с целью создать видимость участия в обсуждении группы людей. Постоянные псевдонимы допускаются.
Запрещается размещать в комментариях URL ссылки на статьи, размещенные на сайтах враждебных к Церкви АСД или призывающих к расколу, независимо от изложенного там материала.
Если, по Вашему мнению, какой-то комментарий является оскорбительным или унижающим Вас или Ваши религиозные верования, или является таковым в отношении других читателей - напишите нам в редакцию. Мы рассмотрим этот вопрос, и если нужно, примем меры.
© Интернет-газета "ПУТЬ", 2006-2017
При использовании материалов указывайте эл.ссылку на цитируемую статью, в бумажной публикации – короткую ссылку на наш ресурс. Все права на тексты принадлежат их авторам. Дизайн сайта: YOOtheme GmbH. Техническая поддержка сайта: info@asd.in.ua

Христианский телефон доверия: 0-800-30-20-20 (бесплатно по Украине), 8-800-100-18-44 (бесплатно по России)
или с мобильного: Life (093) 50-157-80, МТС (066) 707-000-5, Киевстар (098) 707-000-5.