Надія Зелінська. Відгук на автореферат дисертації Максима Балаклицького «Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан»

03-11-2014, Комментариев нет Просмотров: 476

2345252454526546456345654поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики

Дисертація М. А. Балаклицького, як випливає з автореферату, піднімає цілий комплекс проблем, що – попри вибір абсолютно конкретного, чітко оконтуреного об’єкта дослідження – торкаються, по суті, функціонування всього сучасного медіапростору. У центрі уваги дисертанта – процес медіатизації, що охопив різні сфери суспільного життя, серед яких дедалі помітніше місце, після десятиліть активно-агресивного державного атеїзму, починає посідати релігія – в усьому «різнобарв’ї» її конфесій.

У дослідженні М. А. Балаклицького чітко постає історія становлення і розвитку журналістики однієї з найпотужніших – за світоглядним наповненням та відповідним медіапотенціалом – гілок християнства, а саме протестантизму. Серйозна дослідницька традиція, що склалася у країнах Заходу, разом із давно сформованими там уявленнями про свободу совісті й слова, у тому числі релігійного, та ефективною системою використання каналів і засобів масової комунікації для оприлюднення і поширення ідей протестантизму, – усе це дає змогу українському дослідникові, частково екстраполюючи західний досвід, «препарувати» вітчизняний медіапростір, і, зокрема, його протестантський сегмент, – з метою встановлення ролі і місця протестантської комунікації в журналістиці сучасної України.

У своїй роботі дисертант спирається на солідні теоретичні джерела як зарубіжних, так і українських авторів, демонструючи при цьому неабияку обізнаність з теорією питання, створюючи таким чином надійне підґрунтя для своїх новаторських пошуків. Водночас у дисертації розробляється (і, що головне, безпосередньо втілюється!) своєрідний алгоритм для подібного роду досліджень, що включає послідовне подання базових понять та їх визначень, висвітлення історіографії питання, окреслення організаційних засад та нормативної бази, аналіз читацької аудиторії, детальний розгляд тематичних і жанрових особливостей протестантських ЗМК та ін. Посутніми у цьому алгоритмі є спроби на конкретних прикладах діяльності сформувати уявлення про репутаційний менеджмент та позначити перспективи розвитку протестантської журналістики. Особливий професійний інтерес для мене становить підрозділ 1.4, присвячений книжковій публіцистиці українських протестантів. У порядку зауваження можу лише зазначити брак конкретних назв книжок, окремих видавничих проектів чи промоційних акцій, що, безумовно, могло б увиразнити теоретичні міркування автора. Як, до речі, і не зайвою була б загальна характеристика (чи зведений в одне місце роботи опис) періодичних видань, що стали об’єктом його особливої уваги. Утім, припускаю, що все це є у тексті власне дисертації.

Що ж до автореферату дисертації М. А. Балаклицького, то він свідчить про вирішення дисертантом важливої наукової проблеми, жодних сумнівів не викликає наукова новизна, теоретична цінність та практичне застосування одержаних результатів; переконливо виглядає список публікацій автора та апробаційний перелік.

Вважаю, є всі підстави для присудження Максимові Анатолійовичу Балаклицькому наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю – 27.00.04 – теорія та історія журналістики.

Завідувач кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства,

доктор філологічних наук, професор                                          Н. В. Зелінська

Рубрика: История Церкви, Наука и религия, Образ жизни, Церковь и медиа, Церковь и общество

RSS канал Следите за поступлением новых комментариев к этой статье через RSS канал

Оставьте свой комментарий к статье:

Для форматирования своего комментария (жирный, курсив, цитировать) - выделите текст в окне курсором и нажмите одну из кнопок форматирования. Более подробно об этом читайте на странице "Помощь".
Если Вы желаете исправить свой комментарий или удалить его - напишите нам в редакцию.
Запрещается размещать комментарии через прокси-сервера, с целью скрыть свои данные.
Запрещается размещать комментарии с использованием множественных фиктивных имен с целью создать видимость участия в обсуждении группы людей. Постоянные псевдонимы допускаются.
Запрещается размещать в комментариях URL ссылки на статьи, размещенные на сайтах враждебных к Церкви АСД или призывающих к расколу, независимо от изложенного там материала.
Если, по Вашему мнению, какой-то комментарий является оскорбительным или унижающим Вас или Ваши религиозные верования, или является таковым в отношении других читателей - напишите нам в редакцию. Мы рассмотрим этот вопрос, и если нужно, примем меры.
© Интернет-газета "ПУТЬ", 2006-2017
При использовании материалов указывайте эл.ссылку на цитируемую статью, в бумажной публикации – короткую ссылку на наш ресурс. Все права на тексты принадлежат их авторам. Дизайн сайта: YOOtheme GmbH. Техническая поддержка сайта: info@asd.in.ua

Христианский телефон доверия: 0-800-30-20-20 (бесплатно по Украине), 8-800-100-18-44 (бесплатно по России)
или с мобильного: Life (093) 50-157-80, МТС (066) 707-000-5, Киевстар (098) 707-000-5.